More Website Templates at TemplateMonster.com!

รายละเอียดเพิ่มเติม Info

แนวข้อสอบนี้ ผู้ปกครอง และนักเรียน สามารถดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ออกทาง กระดาษ เพื่อนำไปใช้ในการฝึก ทำข้อสอบ ก่อนสอบจริง โดยข้อสอบแต่ละข้อจะเน้น ทักษะการคิด วิเคราะห์