++++++ ตามที่ ข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้ายได้เขียนคำร้องขอย้ายครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ขณะนี้ สพป.สิงห์บุรี ยังไม่มีตำแหน่งว่างในการรับย้าย จึงยังไม่มีการพิจารณาคำร้องขอย้าย ซึ่งต้องรอ สพฐ. คืนตำแหน่งเกษียณเมื่อ ตุลาคม 2556 ก่อน...++++

หน้าแรก
ผลการประชุม

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 9 เมษายน 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม และนายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมติการประชุมที่สำคัญดังนี้.......
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้..........(อ่านรายละเอียด)........
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดย ผอ.สมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ โดยมี นายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติผลงานครูกลุ่มเยียวยา คศ.3 ดังรายละเอียด.....
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 8/2556
วันที่ 30 กันยายน 2556 เชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 8/2556 โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติผลงานครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการพิเศษ และเรื่องอื่นๆ โปรดติดตาม,,,,,,,
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมประชุม มีสาระการประชุมดังนี้...
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 28 มกราคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้..............
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 9/2556
วันที่ 28 กันยายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดย ผอ.บุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป. จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน และการย้ายครูผู้สอน ดังรายละเอียด...........(อ่านต่อ....)
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 7/2556
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติการประชุมสรุปได้ดังนี้...(อ่านต่อ...)

 

       

 

 

 

0
โดย คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
webmaster : นายมงคล แว่นไธสง ////////// e-mail : monkol_05@hotmail.com โทร. 08-1268-7752
1
2
 
hit counter
html hit counter
เริมนับ 6 กรกฎาคม 2553
การประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
ข่าวการศึกษา

ครูบ้านนอกดอทคอม--