++++++ ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ร่วมใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องในเดือนมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์แต่งเครื่องแบบข้าราชการ วันอังคาร-ศุกร์ ใส่เสื้อสีเหลือง++++++สวัสดีปีใหม่ 2557+++

หน้าแรก
ผลการประชุม

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ.ฯ เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน รายละเอียด....
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตฯ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ดังรายละเอียด.......
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 19 กันยายน 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้......
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมติการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน และเรื่องอื่นๆ ดังนี้....
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 19 มกราคม 2558 สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เป็นประธานการประชุม และ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติที่ประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง ดังนี้......คลิก.....
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม และนายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้................
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี โดย ผอ.สุเมธี จันทร์หอม จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เป็นประธานการประชุม มีมติที่สำคัญดังนี้...........
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายเรวัตร ชมภูเจริญ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี รักษาการ ผอ.สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้.........

 

       

 

 

 

0
โดย คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
webmaster : นายมงคล แว่นไธสง ////////// e-mail : monkol_05@hotmail.com โทร. 08-1268-7752
1
2
 
hit counter
html hit counter
เริมนับ 6 กรกฎาคม 2553
การประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
ข่าวการศึกษา

ครูบ้านนอกดอทคอม--