++++++ สพป.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ+++

หน้าแรก
ผลการประชุม

การคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สพป.สิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกพนักราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รับสมัครวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สพป.สิงห์บุรี โดยมีตำแหน่งในการคัดเลือก 23 ตำแหน่ง สามารถสอบถาม หรือดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่ หรือเว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ.ฯ เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน รายละเอียด....
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตฯ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ดังรายละเอียด.......
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 19 กันยายน 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้......
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมติการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน และเรื่องอื่นๆ ดังนี้....
การย้ายข้าราชการครูสายผู้สอนครั้งที่ 1/2558
สพป.สิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย ครั้งที่ 1/2558 ส่งคำร้องขอย้ายตั้งแต่วันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดคำร้องขอย้าย เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย หลักเกณฑ์การย้ายฯ และตำแหน่งโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ได้ที่นี่.(ดาวน์โหลด)..หรือเว็บไซต์ สพป.สิงห์บุรี
ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 19 มกราคม 2558 สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เป็นประธานการประชุม และ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติที่ประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง ดังนี้......คลิก.....
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม และนายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้................
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี โดย ผอ.สุเมธี จันทร์หอม จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เป็นประธานการประชุม มีมติที่สำคัญดังนี้...........
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายเรวัตร ชมภูเจริญ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี รักษาการ ผอ.สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้.........

 

       

 

 

 

0
โดย คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
webmaster : นายมงคล แว่นไธสง ////////// e-mail : monkol_05@hotmail.com โทร. 08-1268-7752
1
2
 
hit counter
html hit counter
เริมนับ 6 กรกฎาคม 2553
การประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
ข่าวการศึกษา

ครูบ้านนอกดอทคอม--