++++++ สพป.สิงห์บุรี กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในสายผู้บริหารสถานศึกษา และสายบุคลากรทางการศึกษา .....สำหรับสายครูผู้สอน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง.++++

หน้าแรก
ผลการประชุม

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมติการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน และเรื่องอื่นๆ ดังนี้....
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 9 เมษายน 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม และนายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมติการประชุมที่สำคัญดังนี้.......
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้..........(อ่านรายละเอียด)........
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 20 ธันวาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดย ผอ.สมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ โดยมี นายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติผลงานครูกลุ่มเยียวยา คศ.3 ดังรายละเอียด.....
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 27 สิงหาคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายเรวัตร ชมภูเจริญ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี รักษาการ ผอ.สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้.........
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมประชุม มีสาระการประชุมดังนี้...
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 28 มกราคม 2557 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้..............
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 9/2556
วันที่ 28 กันยายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดย ผอ.บุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป. จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมีนายจำเนียร วังชากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน และการย้ายครูผู้สอน ดังรายละเอียด...........(อ่านต่อ....)

 

       

 

 

 

0
โดย คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
webmaster : นายมงคล แว่นไธสง ////////// e-mail : monkol_05@hotmail.com โทร. 08-1268-7752
1
2
 
hit counter
html hit counter
เริมนับ 6 กรกฎาคม 2553
การประชุม อ.ก.ค.ศ. สพป.สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
ข่าวการศึกษา

ครูบ้านนอกดอทคอม--