แนะนำ อ.ก.ค.ศ.
ข่าวการย้าย
พรบ.เงินเดือน พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว7(PA)
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17
ข่าวการประชุม อ.ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพป.สิงห์บุรี
e-office สพฐ.
e-salary
e-form
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย
สสวท.
อพวช.
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ
สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com
 

 

ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 17 สิงหาคม 2558

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ดร.สุเมธ แย้มนุ่ม ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ โดยมี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีผลการประชุมที่สำคัญดังนี้.....(อ่านต่อ...)
ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม โดยมีสาระการประชุมที่สำคัญดังนี้............(รายละเอียด)
ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม โดยมีผลการประชุมที่สำคัญดังนี้...(รายละเอียด)......
ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่ม ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เป็นประธานการประชุม โดยมีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้........(รายละเอียด)....
ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 3//2558
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี ที่ประชุมมีมติที่สำคัญดังนี้ ..(ดังรายละเอียด)..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวการศึกษาเว็บครูไทย