แนะนำ อ.ก.ค.ศ.
ข่าวการย้าย
พรบ.เงินเดือน พ.ศ.2558
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว7(PA)
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17
ข่าวการประชุม อ.ก.ค.ศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สพป.สิงห์บุรี
e-office สพฐ.
e-salary
e-form
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย
สสวท.
อพวช.
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ
สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com
 
++++ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดาวน์โหลดที่นี่ ++++++++

 

การประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เป็นประธานการประชุม และ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติที่สำคัญดังนี้...(รายละเอียด...)
การประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ดังรายละเอียด......
ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นายสุเมธ แย้มนุ่น ประธาน อ.ก.ค.ศ. ได้เป็นประธานการประชุม อ.ค.ค.ศ.เขตฯ โดยมี นายสุเมธี จันทรหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุม ที่ประชุมได้อนุมัติผู้สอบคัดเลือก กรณีที่มีเหตุจำเป็น ดังรายละเอียด.....

 

ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ที่นี่

ผลการประชุม อ.ก.ค.ส. ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สพป.สิงห์บุรี จัดให้มีการประชุม อ.ก.ค.ศ.เชตฯ โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขต เป็นประธานการประชุมฯ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญๆ ดังนีั.........รายละเอียด....................

ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ โดยมี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สิงห์บุรี เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. จัดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้......(รายละเอียด...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวการศึกษาเว็บครูไทย
   
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก

kroobannok.com--Games